• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная В помощь предпринимателю
В помощь предпринимателю

О проведении семинара по вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей

E-mail Печать PDF

Во исполнение распоряжения  Кабинета Министров Украины от 27.12.2017г.           № 983-р. «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года»,   25 апреля 2019 года            представителями Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской  области будет проводиться семинар по вопросам соблюдения действующего законодательства  в сфере защиты прав потребителей.

Приглашаем субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ресторанного хозяйства,    сферы услуг, осуществляющих деятельность на территории г. Измаил, для обсуждения актуальных вопросов соблюдения действующего законодательства в сфере защиты       прав  потребителей.

Семинар состоится 25 апреля 2019 года в 12-00 в большом зале заседаний исполкома                (г. Измаил, пр. Суворова, 62,  ІІ этаж).

 

Внесены изменения в Порядок осуществления торговой деятельности

E-mail Печать PDF

Постановлением КМУ от 06.03.2019г. № 168 внесены изменения в Порядок осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденных постановлением КМУ от 15.06.2006г. № 833.

В частности, данными изменениями отменяется обязательное применение Книги отзывов и предложений субъектами хозяйствования сферы торговли.

Также предусмотрено, что кассир или другой работник, которые имеют право получать от потребителя деньги за проданный товар, обязаны принимать без ограничений

банкноты и монеты  всех номиналов, которые выпускает в обращение Национальный банк (в том числе разменные, оборотные монеты, памятные и изношенные банкноты и монеты), являются платежными средствами и не вызывают сомнения в их подлинности и платежности, по номинальной стоимости, а также обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи (кроме тех, чеканка и выпуск в обращение / дополнительный выпуск в обращение  которых приостановлено Национальным банком).

Подробнее...
 

До відома суб’єктів господарювання!

E-mail Печать PDF

Малий та середній бізнес є каталізатором економіки багатьох країн. Найчастіша проблема, з якою стикається велика кількість власників бізнесу, – спроба самостійно вирішити ті питання, що потребують професійного зовнішнього втручання, а також відсутність розуміння ефективного використання наявних коштів.

З метою підтримки розвитку малого та середнього підприємництва інформуємо про те, що Європейським банком реконструкції та розвитку (далі ЕБРР) було розроблено програму для малого та середнього бізнесу, що дозволяє залучати досвідчених консультантів задля виявлення потреб та розвитку бізнесу. Після роботи з зовнішніми консультантами у власників організацій з’являються інструменти, навички і необхідні знання для підвищення внутрішньої ефективності та активного розвитку.  

На ці консалтингові проекти спрямовані гранти (безповоротна фінансова допомога) у розмірі 50% від чистої вартості (без ПДВ).

Подробнее...
 

До уваги суб’єктів господарювання!

E-mail Печать PDF

З метою уникнення можливих ускладнень, пов’язаних з недостатньою поінформованістю щодо останніх законодавчих нововведень, доводимо до суб’єктів господарювання, які займаються реалізацією видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави – агресора, тимчасово окупованої території України, наступну інформацію:

15 грудня 2017 року набув чинності наказ Держкомтелерадіо від 17.10.2017 № 384 «Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів». Таким чином завершено створення правового механізму реалізації повноважень Держкомтелерадіо, визначених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

Подробнее...
 

Условия функционирования временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности по пр. Мира

E-mail Печать PDF

1. Настоящие условия определяют организационные требования к функционированию временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на городской территории  между строениями № 19 и № 21 по пр. Мира (далее – Временные сооружения), взаимоотношения между Измаильским городским советом,   его исполнительными органами и субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на этой территории.

 

2. Временные сооружения размещаются в соответствии с комплексной схемой размещения временных конструкций для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденной решением исполнительного комитета Измаильского городского совета на земельном участке коммунальной собственности по адресу: г. Измаил, пр. Мира, между строениями № 19 и № 21.

Подробнее...
 

Ограничения при расчетах наличными

E-mail Печать PDF

4 января 2017 года вступило в силу Постановление Национального банка Украины          № 407 от 25.11.2016 года, которым изменены граничные суммы расчетов наличными.

Установлены следующие ограничения при расчетах наличными:

- между физическим лицом (потребителем) и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня  в размере   50 000 (пятидесяти тысяч) гривен;

- физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен;

- для предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня в размере 10 000 (десяти тысяч) гривен.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 000 гривен, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и / или перечисления средств на текущие счета (в том числе на депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

Предприятия (предприниматели) имеют право осуществлять расчеты наличными между собой и / или с физическими лицами (потребителями) в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам в пределах предельных сумм расчетов наличными. Платежи более установленных предельных сумм проводятся через банки или небанковские финансовые учреждения путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет или внесения средств в банк для последующего их перечисления на текущие счета.

Подробнее...
 

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

E-mail Печать PDF

Відповідно  до Закону Украиїни «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007  № 887-V:

-          державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів

виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів,  місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

-          заходи   державного   нагляду   (контролю)   -   планові   та   позапланові    заходи,    які

здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Обновлено 13.01.2017 12:44 Подробнее...
 

Управление экономики информирует

E-mail Печать PDF

Управление экономики информирует

Распоряжением Измаильского городского головы № 532р от 24.11.2016  создана рабочая группа по ликвидации стихийной торговли продуктами животноводства в г. Измаиле.  

            Основнойзадачей рабочей группыявляется проведение еженедельных мероприятий по пресечению торговли продуктами питания животного происхождения.

            Рабочая группа приступила к работе 30.11.2016. В ходе работы рабочей группы установлены факты торговли продуктами питания животного происхождения, а именно молочные продукты, живая рыба, мясо птицы.           Указанные нарушения являются основанием для составления административного протокола по ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях.   

Дополнительно сообщаем, что решением исполнительного комитета Измаильского городского совета № 1194 от 26.07.2016 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Измаильского городского совета № 1278 от 19.10.2012 «Об упорядочении временной торговли на территории города Измаила»»  установлено, что торговля в местах, традиционно использующихся для осуществления временной выносной торговли на территории города Измаила может осуществляться только плодоовощной продукцией, цветами.

Подробнее...
 

УВАГА!

E-mail Печать PDF

ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  З  ПИТАНЬ   БЕЗПЕЧНОСТІ  ХАРЧОВИХ  ПРОДУКТІВ   ТА   ЗАХИСТУ   СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 В ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

вул.Чехова,2, м. Ізмаїл,  68600,   тел.факс 04841-625-27  Email: izmail_vetmed@ukr.net  

Повідомляю, що наказом МОЗ України від 24.03.2016р. №234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016р. №563/28693, затверджено «Санітарний регламент для дошкільних навчальних  закладів» та визнано таким, що втратив  чинність,  наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013р. №678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України   09.08.2013р. за №1370/23902.

                   Прошу довести до відома  усіх  керівників закладів та  зацікавлених осіб. 

Обновлено 01.06.2016 08:05 Подробнее...
 

Керівникам

E-mail Печать PDF

ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  З  ПИТАНЬ   БЕЗПЕЧНОСТІ  ХАРЧОВИХ  ПРОДУКТІВ   ТА   ЗАХИСТУ   СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 В ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

вул.Чехова,2, м. Ізмаїл,  68600,   тел.факс 04841-625-27  Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript   

Керівникам.

            За останні дні в Україні ускладнилась епідемічна  ситуація, що пов’язана  з виникненням спалахів гострих кишкових інфекцій серед населення Львівщини, Луганщини, захворювання людей на ботулізм на Київщині та Чернігівщині. З’явились перші жертви цьогорічних дикорослих грибів на Київщині та Херсонщині.

           За результатами комплексної епідеміологічної оцінки на сьогодні в області інфекційних захворювань гострих кишкових інфекцій та захворювань отруєннями знаходиться на високому рівні, показники захворюваності перевищують показники в цілому по Україні. Так, вже з початку року,  в  порівнянні з аналогічним періодом минулого року, відмічається зріст рівня захворюваності на гострі кишкові інфекції на 20,5%, в тому числі захворюваності на  гастроентероколіти - на 20%,  на сальмонельоз- в 1,8 рази, на вірусний гепатит-в 3,7 рази тощо.

          Прогноз по захворюваності на гострі кишкові інфекції на літній період поточного року, залишається неблагополучним-очікується її приріст, з максимальними показниками в червні-серпні місяцях.

Обновлено 01.06.2016 08:04 Подробнее...
 

Гранти ЄБРР для малого та середнього бізнесу: як їх отримати

E-mail Печать PDF

Запрошуємо підприємців взяти участь у семінарі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на тему: «Гранти ЄБРР для малого та середнього бізнесу: як їх отримати», який планується провести у останню декаду липня.

Мета заходу: показати нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу; розказати на що і як підприємці можуть отримати гранти  ЄБРР; а також як місцеві бізнес-консультанти можуть співпрацювати з ЄБРР.

Формат: презентація «Програми ЄБРР для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні», а також бізнес-кейси від керівників малого та середнього бізнесу, які вже співпрацюють з ЄБРР; запитання-відповіді.

Тривалість заходу: 2-2,5 години.

Аудиторія: власники та директори малих і середніх підприємств, бізнес-консультанти, представники громадських бізнес-організацій, місцевої влади, ЗМІ.

Подробнее...
 

Всеукраїнський конкурс якості «100 кращих товарів України»

E-mail Печать PDF

Запрошуємо підприємців взяти участь у щорічному конкурсі якості товарів, робіт та послуг «Одеська якість». Конкурс проводиться за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, під патронатом Президента України та Голови Одеської обласної державної адміністрації та являється єдиним державним конкурсом якості товарів, робіт та послуг.

В 2015 році продукція та послуги конкурсантів поділятимуться на такі категорії:

-          продукція (продовольчі товари, промислові товари для населення);

-          товари виробничо-технічного призначення;

-          вироби народних художніх промислів;

-          роботи та послуги.

Подробнее...
 

Інформація про проведення радіаційного контролю будівельних матеріалів

E-mail Печать PDF

arhivv.jpg - 18.91 KbЗгідно чинного законодавства України (закон «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14 січня1998 року №15/98-ВР, ст. 9 та 15) захист людини від радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах, забезпечується рядом заходів, у т.ч. радіаційними дослідженнями земельних ділянок під будівництво, веденням виробничого контролю за вмістом радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах та прийняттям будинків та споруд з урахуванням рівня вмісту в них радону і рівня гамма-випромінювання.

Підприємства та організації, що здійснюють виробництво, постачання будівельних матеріалів та сировини, а також підприємства, відходи яких використовуються для виготовлення будівельних матеріалів або як будівельні матеріали повинні забезпечити радіаційний контроль згідно розділу 8 «Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1997 року №62 та п.п. 19.2, 19.4 «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України», затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 р. №54 та ДБН України «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві» №В.1.4-2.01-97.

Обновлено 07.10.2014 09:16 Подробнее...
 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС серед суб’єктів малого та середнього бізнесу

E-mail Печать PDF

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

серед суб’єктів малого та середнього бізнесу

на отримання фінансово-кредитної підтримки з обласного бюджету

 

В рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Одеській області на 2013-2015 роки реалізується проект з надання фінансово-кредитної підтримки з обласного бюджету суб’єктам малого підприємництва області.

Нормативно-правова база: розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.09.2013 №900/А-2013 «Про затвердження Порядку використання та коштів обласного бюджету для фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва»  (розміщено на веб-сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (www.gue.odessa.gov.ua) у розділі «Сторінка для підприємців»).

Кошти обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми спрямовуються на:

Обновлено 17.07.2014 10:13 Подробнее...
 

Порядок оформлення сезонної торгівлі

E-mail Печать PDF

У відповідності до Порядку розміщення тимчасових споруд (конструкцій) для провадження підприємницької діяльності на території м. Ізмаїл, який затверджено рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 712 від 15.06.2012 р., суб’єкти господарювання, що мають намір здійснювати чи здійснюють сезонну торгівлю плодоовочевою продукцією, морозивом, безалкогольними напоями повинні звернутися до виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради за отриманням згоди на розміщення пересувної ТС з короткостроковим терміном розміщення на території м. Ізмаїл (строком розміщення до 3 місяців) з відповідною заявою, в якій вказує місце бажаного розміщення пересувної ТС с короткостроковим терміном розміщення, термін розміщення, спеціалізацію пересувної ТС.
До заяви додаються:

Обновлено 08.04.2014 10:33 Подробнее...
 

ПИСЬМО

E-mail Печать PDF

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 07.05.2013 г. N 3502-06/16081-12

Обновлено 10.10.2013 08:27 Подробнее...
 

Увага суб’єктів господарювання, що здійснюють сезонну торгівлю плодоовочевою продукцією, морозивом, безалкогольними напоями!

E-mail Печать PDF

У відповідності до Порядку розміщення тимчасових споруд (конструкцій) для провадження підприємницької діяльності на території м. Ізмаїл, якій затверджено рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 712 від 15.06.2012 р., суб’єкти господарювання, що мають намір здійснювати чи здійснюють сезонну торгівлю плодоовочевою продукцією, морозивом, безалкогольними напоями повинні звернутися до виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради за отриманням згоди на розміщення пересувної ТС з короткостроковим терміном розміщення на території м. Ізмаїл(строком розміщення до 3 місяців)з відповідною заявою, в який вказує місце бажаного розміщення пересувної ТС с короткостроковим терміном розміщення, термін розміщення, спеціалізацію пересувної ТС (зразок заяви додається).

Обновлено 10.04.2013 10:00 Подробнее...
 

Требования к организации мелкорозничной торговой сети установлены Правилами работы мелкорозничной торговой сети

E-mail Печать PDF

Требования к организации мелкорозничной торговой сети установлены Правилами работы мелкорозничной торговой сети, утвержденными приказом Министерства внешнеэкономической связи и торговли № 369 от 08.07.96.

Объекты лоточной мелкорозничной торговли размещаются в местах, отведенных решением исполнительного комитета Измаильского городского совета № 254 от 28.03.2013 для торговли (перечень мест указан ниже), а также в соответствии с Порядком размещения временных сооружений (конструкций) для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденным решением исполнительного комитета Измаильского городского совета№ 712 от 15.06.2012, с которым можно ознакомится на сайте города http://izmail-rada.gov.ua/2012-04-02-13-48-01/2012-04-02-13-49-56).

Обновлено 10.04.2013 09:48 Подробнее...
 

Образец оформления таблички на торговом месте продавца на рынках города

E-mail Печать PDF

По многочисленным просьбам субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынках города Измаила, разъясняем основания для размещения и образец оформления таблички на торговом месте продавца на рынках города.

В соответствии с п. 16 Правил торговли на рынках г. Измаила, утвержденными решением Измаильского городского совета от 17.06.2008 № 1384-Y16 «На месте для торговли продавца (юридического лица)устанавливается табличка с указанием названия, местонахождения и номера телефона субъекта предпринимательской деятельности, который организовал торговлю, фамилии, имени и отчества продавца и размещается копия лицензии в случае осуществления хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию.

Обновлено 11.02.2013 12:43 Подробнее...
 

Найактуальніші запитання й відповіді, що стосуються нового Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів"

E-mail Печать PDF

-Чи заборона куріння охоплює всі громадські місця?

Зазвичай, під громадськими місцями в Україні розуміють всі місця масового скупчення людей. Проте закон обмежує куріння переважно у приміщеннях. Куріння за межами приміщень до 16 грудня 2012 року заборонено лише: а) на дитячих майданчиках; б) на спортивних майданчиках; в) у підземних переходах. З 16 грудня до зазначеного переліку додано: г) території закладів охорони здоров'я; д) території навчальних закладів; е) території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; є) стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів. На усі інші місця за межами приміщень заборона куріння не поширюється, навіть якщо такі місця люди вважають "громадськими". Тобто курити біля під'їзду або на вулиці законодавство дозволяє як до, так і після 16 грудня 2012 року.

Обновлено 11.01.2013 10:58 Подробнее...
 

О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию отдельных положений по ограничению мест курения табачных изделий

E-mail Печать PDF

Верховной Радой Украины принят Закон N 4844 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию отдельных положений по ограничению мест курения табачных изделий», запрещающий  с 17 декабря 2012 г. (со дня вступления документа в силу) курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов (помимо уже определенных мест):

Обновлено 05.10.2012 07:36 Подробнее...
 

Порядок проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у разі відключення електроенергії.

E-mail Печать PDF

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг закріплені Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» № 265/95-ВР від 6.07.95 року. (далі Закон)

            Згідно статті 5 Закону на період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

Обновлено 21.08.2012 14:47 Подробнее...
 

Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

E-mail Печать PDF

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Обновлено 25.07.2012 08:05 Подробнее...
 

Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам

E-mail Печать PDF

Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам

Обновлено 16.07.2012 09:18 Подробнее...
 

До відома суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами!

E-mail Печать PDF

Ізмаїльська міська рада, враховуючи звернення підприємців міста, звернулася до Голови Державної податкової служби України з пропозицією розглянути можливість організації роботи щодо прийому та видачі документів, передбачених законодавством, яке регулює відносини в сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, в органах податкової служби в місті Ізмаїл.

Обновлено 26.06.2012 08:57 Подробнее...
 

Правила пожежної безпеки

E-mail Печать PDF

З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки МНС наказом від 24.02.2012 N 537 затвердило Правила пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2, які є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами - підприємцями незалежно від виду їх господарської діяльності та форм власності.

Обновлено 28.05.2012 09:40 Подробнее...
 

Організаційно-правові питання торговельної діяльності: оптова і роздрібна торгівля

E-mail Печать PDF

Загальні правові основи торговельної діяльності

Торговельна діяльність в Україні на сьогодні є однією з найпоширеніших форм підприємництва. У статутних документах будь-якого підприємства як вид підприємницької діяльності найчастіше зазначається торгівля.

Для того щоб з'ясувати, що означають поняття торговельної діяльності, оптової торгівлі, роздрібної торгівлі та інші терміни, пов'язані з торговельною діяльністю, слід звернутися до законодавства.

Обновлено 28.05.2012 09:37 Подробнее...
 

Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

E-mail Печать PDF

Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

1. Штрафні санкції

Обновлено 24.04.2012 14:21 Подробнее...
 

Продажа товаров по образцам

E-mail Печать PDF

Немало субъектов торговой деятельности продают товары по образцам. Такой способ продажи минимизирует расходы, в частности на содержание складских помещений и товарных запасов. Ведь выбранный по образцу товар можно доставить покупателю непосредственно от производителя или дистрибьютора, обойдя склады розничного торгового предприятия. К тому же на незначительной площади торгового зала есть возможность разместить большое количество образцов товаров на любой вкус, удовлетворив таким образом многих потребителей. Безусловно, это увеличивает объем выручки.

Обновлено 26.03.2012 09:19 Подробнее...
 

К сведению субъектов хозяйствования!

E-mail Печать PDF

Для  упорядочения  предновогодней торговли елями, соснами  издано распоряжение Измаильского городского головы от 02.12.2011 г. № 502 р «Об организации торговли в предпраздничные дни, праздничный новогодний период и рождественские дни», а также подготовлена дислокация мест по торговле елями, соснами на территории г. Измаила по обращениям  субъектов  хозяйствования.

Обновлено 26.12.2011 14:25 Подробнее...
 

Вниманию субъектов хозяйствования!

E-mail Печать PDF

В соответствии с распоряжением городского головы от 02.12.2011 г. № 502р «Об организации торговли в предпраздничные дни, праздничный новогодний период и рождественские дни» просим Вас принять меры по обеспечению:

- бесперебойной работы в предпраздничные, праздничные новогодние и рождественские дни предприятий торговли, общественного питания, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, как в центре города, так и в отдаленных от центра микрорайонах города;

- в свободной продаже полного ассортимента хлебобулочных, кондитерских изделий и детских новогодних подарков;

- праздничного новогоднего оформление витрин, торговых залов магазинов и объектов ресторанного хозяйства, уборки прилегающей территории.

Субъектам хозяйствования, у которых объекты торговли расположены по ул. Пушкина, на участке от пр. Суворова до ул. Чкалова, разрешено с 10.12.11 г. по 10.01.12 г. осуществлять выносную торговлю товарами народного потребления на территории, прилегающей к объекту торговли, при условии соблюдения Порядка занятия торговой деятельностью и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины № 833 от 15.06.06 г., Правил благоустройства территории г. Измаила, утвержденных решением Измаильского городского совета от 27.03.09 г. № 2062-У, уборки прилегающей территории.

Отдел экономики потребительского рынка Управления экономики

 
Обновлено 09.12.2011 11:47
 

Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів

E-mail Печать PDF

Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів

Обновлено 25.10.2011 08:58
 

К сведению субъектов хозяйствования!

E-mail Печать PDF

На основании ст. 6 Закона Украины «О милиции» государственные органы, общественные объединения, должностные лица, трудовые коллективы, граждане обязаны содействовать милиции  в  охране общественного порядка  и   борьбе  с преступностью.

Обновлено 17.10.2011 14:53 Подробнее...
 

Оформление Уголка покупателя в объектах торговли и в заведениях ресторанного хозяйства

E-mail Печать PDF

Обязательность оформления уголка покупателя установлена Порядком осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров,   утвержденным  постановлением КМУ от 15.06.2006 г. № 833.  В соответствии  с  п. 10 данного Порядка субъекты хозяйствования должны обеспечить:

Обновлено 05.10.2011 11:53 Подробнее...
 

К сведению субъектов хозяйствования!!! Утверждена Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства.

E-mail Печать PDF

К сведению субъектов хозяйствования!!! Утверждена Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства. 

Обновлено 22.09.2011 14:49 Подробнее...
 

День работников торговли

E-mail Печать PDF

 

            23 июля 2010 г. в малом зале заседаний исполкома городского совета состоялось праздничное заседание, посвященное Дню работников торговли.

Торговля – важная составляющая экономики любого государства, С незапамятных времен торговые пути соединяли города и страны, сближали культуру, науку и  прогрессивные идеи разных народов. И сегодня от профессионализма каждого кто занимается организацией торгового процесса, напрямую зависит успех развития торговых отношений и экономики страны в целом. Именно предприятия торговой сферы создают развитую структуру услуг, вносят весомый вклад в создание благоприятных условий для ее дальнейшего развития. Благодаря эффективному труду сфера торговли из года в год поднимается на новый качественный уровень.

Подробнее...
 

К сведению субъектов хозяйствования и физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность продовольственными товарами!

E-mail Печать PDF

 

К сведению субъектов хозяйствования и физических лиц -  предпринимателей, которые осуществляют торговую деятельность продовольственными товарами!

 

В сфере ресторанного хозяйствования

E-mail Печать PDF

 

К сведению субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере ресторанного хозяйствования!!!

Обновлено 25.05.2010 12:42 Подробнее...
 

По перевозке

E-mail Печать PDF

   Особенности осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси и перевозке пассажиров легковыми автомобилями на заказ.

Подробнее...
 

В помощь предпринимателю

E-mail Печать PDF

УВАГА підприємців ! 


Наказами Міністерства економіки України від 10.11. 2009р. №1239, №1240 внесено зміни до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства та Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а саме:Внесення змін до Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами (наказ Міністерства економіки України від 10 листопада 2009 року № 1240):Абзац десятий пункту 11 викласти в такій редакції:"в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар)".Абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:"на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці - найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії; загальної та власної назви; наявність фільтрувального мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи сувенірній коробці; відомості про вміст смол та нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, які нанесені на зовнішню поверхню однієї меншої сторони пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 15 відсотків площини цієї сторони; основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове медичне попередження відповідно до чинного законодавства; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штрихового коду;".Внесення змін до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства (наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від24.07.2002 № 219), виклавши пункт 3.10. в такій редакції: 
"3.10. У закладах (підприємствах) ресторанного господарства (незалежно від типу і класу) для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж половина площі громадських місць цих закладів, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію. На території для осіб, які не курять, персоналу та споживачам забороняється куріння будь-яких тютюнових виробів, а також розміщення попільничок. У разі відведення суб'єктом господарської діяльності спеціальних місць для куріння ці місця мають бути обладнані витяжною вентиляцією або іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розміщена в куточку споживача наочна інформація про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.". 
Зазначені накази розміщено на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації у розділі «Новини законодавства».Прошу суб’єктів господарювання забезпечити дотримання цих змін при провадженні господарської діяльності.


Распоряжением Одесской областной государственной администрации № 7/А-2010 от 15.01.10 г. внесено изменение в п.1 распоряжения ОГА № 614/А-2008 «Об установлении предельного уровня торговых надбавок (наценок) на продукцию общественного питания» и установлен предельный уровень торговой надбавки (наценки) в размере 40 % на продукцию общественного питания для субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, которые осуществляют деятельность в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.
 

Обновлено 25.05.2010 12:35
 


Язык

English Russian Ukrainian
.
Баннер
.

Афиша ДК им. Т.Г.Шевченко:

 

  Справки по тел. 2-16-31.

 

 

Все видео:

.
.

Измаил в цифрах:

С  29  апреля по 6 мая в Измаиле родились 8 малышей, 2  девочки и 6  мальчиков

 

Всего в школах города в 2018 году учились более 8 850 учащихся (в 2010 году – 7 500 учащихся).

 В сентябре 2018 года за парты сели 1 070 первоклассников (в 2010 году - 755).

Измаильский политехнический лицей вошел в 100-ку  лучших учебных заведений Украины по результатам ВНО-2018 по географии.

В 2018 году городская копилка достижений внешкольного образования пополнилась 123 дипломами Всеукраинского уровня и 31 - областного.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом во Дворце культуры им. Т.Г. Шевченко: увеличилось гастрольных мероприятий на 11%, общегородских мероприятий на 12%, на 10,5% увеличилось количество участников клубных формирований.

В 2018 году пятерым воспитанникам ИДЮСШ 2005 г.р., которые стали победителями и призерами в чемпионате Украины по вольной борьбе, присвоен спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта Украины".

Около 70% спортсменов – воспитанников ДЮСШ –  становятся  призерами соревнований областного уровня.  

Сейчас 212 гостей онлайн
Просмотры материалов : 8348054

Поиск по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Для громадян з порушенням слуху

Баннер

Безоплатна правова допомога

Баннер

Главная В помощь предпринимателю