Чим відрізняється громадське об’єднання із статусом юридичної особи і без такого статусу?

28.02.2017 16:32 odmin
Печать

Громадські обднання (громадська організація або громадська спілка) можуть бути утворені із статусом юридичної особи, або без такого статусу.

Такий поділ не є новим, він був закріплений і у попередньому законодавстві. Отож, громадські об’єднання є 2-х форм: громадське об’єднання із статусом юридично особи і громадське об’єднання без такого статусу.

Незалежно від форми громадського об’єднання, його учасники можуть проводити повноцінну діяльність (поводити зустрічі, тренінги, організовувати вечірки, концерти, навчальні заходи; поширювати інформацію про свою діяльність та отримувати таку інформацію від органів державної влади і місцевого самоврядування, тощо).

Щоб зрозуміти у чому відмінність, варто звернутися до визначення юридичної особи.

Юридична особа  - це організація, що має відокремлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. (ст. 80 Цивільного кодексу України)

Таким чином, громадське об’єднання із статусом юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для будь-якої юридичної особи. Громадське обєднання із статусом юридичної особи на відміну від громадського обєднання без такого статусу може:

-          створювати відокремлені підрозділи громадської організації;

-          здійснювати підприємницьку діяльність;

-          бути учасником цивільно-правових відносин;

-          мати зареєстровану власну символіку;

-          засновувати ЗМІ та інше.

(стаття 21 Закону України «Про громадські обднання»)

            Разом з тим, на громадське об’єднання із статусом юридичної особи покладений обов’язок ведення фінансової документації. 

Яку форму громадського об’єднання обрати? 

            Якщо для здійснення діяльності учасникам потрібний банківський рахунок, печатка, відокремлені підрозділи, можливість вести підприємницьку діяльність, орендувати офіс і наймати працівників – то найкраще обрати форму громадського об’єднання із статусом юридичної особи.

Якщо ви не плануєте здійснювати  господарську діяльність в рамках громадського об’єднання, орендувати офіс, наймати працівників то вам достатньо створити громадське об’єднання без статусу юридичної особи. Така організація повноцінно може справлятися з головною задачею громадського об’єднання – представляти і захищати інтереси своїх членів і інших людей.  Громадське об’єднання без статусу юридичної особи може подавати петиції і скарги, організовувати мітинги і брати участь в роботі громадських рад. І при цьому не потрібно подавати податкові звіти в  податкову інспекцію, інформацію про підтвердження відомостей про організацію державному реєстратору.

Якщо ви плануєте залучати кошти на діяльність організації, наймати персонал, виробляти соціальні послуги, тоді варто реєструвати громадського об’єднання зі  статусом юридичної особи.